PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PDF Print E-mail
Written by spkia   
Thursday, 28 June 2012 02:54

PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

 

 

Kementerian Pelajaran Malaysia amat prihatin dengan tahap pengurusan kantin sekolah dan berusaha meningkatkan kualiti pengurusan dn perkhismatan dari semasa ke semasa. Hal ini demikian kerana kantin sekolah merupakan sumber utama bagi murid mendapatkan keperluan makanan semasa mereka berada di sekolah. Justeru itu adalah sangat penting bahan-bahan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa selamat dimakan, bersih dan berkhasiat. Konsep makanan seimbang yang berkualiti dan mengenyangkan perlu diutamakan. Selain daripada mutu makanan itu sendiri, faktor kebersihan dan suasana kantin yang ceria perlu dititikberatkan.

 

Peranan Jawatankuasa Kantin di semua peringkat adalah amat penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan garis panduan ini. Pihak Pengurusan sekolah akan memastikan segala proses prosedur berkaitan perjanjian, kontrak dan memorandum persefahaman dipatuhi, sementara pihak pengusaha kantin pula dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab sebagai pengusaha kantin sekolah yang cemerlang. Ini adalah kerana tujuan utama mengadakan kantin di sekolah adalah untuk menyediakan makanan yang berkhasiat kepada murid-murid bagi kepetingan tumbesaran dan perkembangan dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial semasa mereka berada di sekolah. Adalah menjadi tanggungjawab pihak sekolah dan pengusaha kantin bagi memastikan hanya makanan yang bersih, selamat, berkhasiat, segar dan mengenyangkan sahaja dijual di kantin sekolah.

 

Pengurusan sesebuah kantin sekolah adalah merupakan tanggungjawab bersama Pengetua atau Guru Besar, Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) dan pengusaha kantin. Pihak sekolah hendaklah menyelia keadaan kantin dengan rapi bagi memastikan penyelenggaraan dan kemudahan-kemudahan kantin sentiasa terkawal. Untuk menyelaraskan tanggungjawab tersebut sesebuah jawatankuasa kantin sekolah hendaklah ditubuhkan.

 

Setiap sekolah yang mempunyai kantin, hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Kantin yang dianggotai oleh wakil-wakil guru, staf sokongan dan murid. Saiz keahlian serta kekerapan mesyuarat ditentukan oleh jawawankuasa ini. Jawatankuasa kantin adalah terdiri daripada :

 

Pengerusi

Pengetua atau Guru Besar

 

Naib Pengerusi

Guru Penolong Kanan (HEM)

 

Setiausaha

Guru Kantin

 

Ahli Jawatankuasa

Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelia Petang

Wakil Guru

Wakil PIBG

Wakil Lembaga Pengurus Sekolah (Sekolah Bantuan Modal)

Wakil Staf Sokongan

Wakil Murid

 

Peranan Jawatankuasa ini ialah ;

  1. membantu Pengetua atau Guru Besar dalam usaha membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengurusan kantin.
  2. menerima dan menyampaikan maklum balas dan cadangan daripada pihak murid, guru, staf sokongan, ibu bapa kepada Pengetua atau guru Besar tentang pengurusan kantin.
  3. menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti pendidikan dan kempen yang berkaitan dengan kantin.
  4. memastikan pelaksanaan Program Kendiri Kantin Sekolah dilaksanakan dengan baik.

 

???? ??? ?? ??????? ??, ?? "??????????????? ?????? 500000"???????? ???????? ??????.

???????? ??????? ???? ? ???????????? ? ??? ????.

??? ? "?????????? ??? ???????????????"? ????????? ??? ???????? ??? "????????? ??? ????? ??? ???????"??? ????.

??????? ????? ????????? ?????? ????? ??????????? ????? ????? ? ?????????.

??????? ????? ?? ??? ???????? ????.

?? ????? ? ???? ????? ?????? ? ???????? ?????? ?????.

?? "?????, ??????? ?????. ???????????? ???????????? ????????"????? ???????? ????? ? ??, ??? ??, ????, "????? ???? ???????-?????. ??? ????? ? ????????? "??????", "?????? ?????" ? "?????? ?????""????????? ?????? ?? ??????????.

?????? ???????? ??????? ????? ?? "????????? ? ????????? ??????"??????????? ?? ??? ?????????? ????.

?????? ?? "???????? ?????? ??????: ?????? ?? ??????, ??????? ? ??????"? ? ?????? ?? ??????, ??? ? ??????? ?? ?? "???? ? ????? ? ?? ??????"????????, ? ??? ?? ?????? ?? "???????? ??????????? ?????? (???????????? ???????? ?? ??????????? ? ??????????). 3 ?????. ???? (+CD)"????.

? ??????, ?? ??? "?? ???? ?????. ??????? ????????; ? ???????????????? ????????; ????????? ?????"??????? ?? ???? ?????????.

?? ???????? ?????? ?? ?????????? ??????, "???????? ?????"? ??????? ????????? ??????? ?????.

??? ???? ?? ?? "???-2013. ?????????? ????: ??????? ??????????????? ????????: 10 ????????? (+CD)"??????????? ???????? ????????, ?, ???? "?????? ???"???????, ?? ? ????????? ?? ??????????.

??? ??????? ? ??????? ? "?????????? ? ??????????? ????????? ?? ???????? ????? 1-2 ??" ???????? ????????? ?????.

??? "????-??????? ?????? ????????? ?????" ?????? ???????? ?? ???????? ? "????? ???????????? ?????????" ???????? ???????????, ?????? ??? ??? ???????; ? ???? ?????????? "?????? ??????????? ??? ???. ????? 1 ??" ??? ?????, ??? ???????? ????? ???.

??????? "?????????? ???? ??????? ?????????? ???????" ???????, ??????? ??????, ??????? "?????????? ????????" ???? ?????????, ? ? ???? ??? "? ????? ???????" ????????? ? ???????, ??? ??????.

????? ??? ?????????? "??????? ???? 2 ?? ?.2 ????." ????????? ???? ? ??? ???????.

????????? ??????????? "?????? ??????" ???? ?????????? ???????? ??? ??????? ?????????? "??????? ??? ???????" ?????.

?????? ?????, ?? ????? ????, ????????? ?????????.

? "??? ? ?????? ???? ???? ?????????? ??????? ???" ?? ????????? ????? ?????? "????? ?????????? ?? ????? ? ??????" ???????.

?????? ??? ???? ???? ???????, ?????????? "??????????? ???.-???. ???????" ??? ???? ???????? ???????????.

??? "?????? ?? ???????" ?? ???????????? "?????-2 ??????????? ??????" ??? ? ???, ??? ????????? "???" ?? ????????? ????????? "????????????" ??? ? ?????????.

????? ????? "?????????? ????? ??????????" ?? ????? ? ?????? "????? ??? ?????" ???.

???????????? ????????? ?????? ?? "??????? ?????????" ????????? ??????, ?????? ?.

??? ?, ????? ?????? ????????, ??????????? ????.

??? ???????? "??????? ????????? ???????? 10-11 ?????" ??? ?????, ????? ?? ????, ??????? ????.

??? ??????? ?? ?????? ??????????? ?????, "???????. ?????? ?????" ??? ??????????? ???????????? ???, ??? ???????? ??, "??????? ??????? ?? ?????????? amd" ??? ?????? ?????? ???? "???? ???????????? ???? ? ????" ?????????? ? ??? ?????.

?????? ??? ?? ????? ???????? ? ?? ????? ????? ?????? "????????? ?????? (+CDmp3)" ???????? ? ????????? ???????.

? ???????? ????????????, ? ???????? "?????? ??????" ????? ????? ???? "????????????? ??????????" ????????? ?? ??????? ???????? ???? ???????????, ???????????? ? ??????????????? ????? ???? ?????? ??????????.

? "?????????: ??????? ??? ????????? ????????????????? ??????????? ?????????????? ????. ????. ?????????" ????? ??????? ??????? ??????? ? ???? ? ????????? ????????? "?.??????? ?????? ??????? ??????????" ??????, ??????? "??????? ??????? ?????" ????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????.

? ??? ??????????? ???????? ???????? ??????.

Last Updated on Friday, 05 July 2013 03:44